Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken, Ruimtelijk beleid, Sociaal weefsel, Woonbeleid

Op het overblijvende Wolsemveld (7 ha) wil de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting een nieuwe sociale woonwijk bouwen.Dat kan op die plek, maar N-VA Dilbeek vraagt serieuze bijsturingen: De concentratie van 240 sociale huurwoningen op één plaats en in een vijftal woonblokken is geen goed …

Op 17 februari 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Vlaams karakter

Op de gemeenteraad van 20 februari 2018 zal David De Freyne in naam van de N-VA fractie  een motie indienen met de eis om zo snel mogelijk over te gaan tot de oprichting van een Vlaamse rechtbank voor Halle-Vilvoorde.Dit om misdrijven te behandelen die zich o.a. op Dilbeeks grondgebied voordoen.Het …

Op 10 februari 2018, over deze onderwerpen: Erfgoed, Mobiliteit & Openbare Werken, Sport

Het verhaal is ondertussen al tien jaar oud. Een bewoner van de Ketelheidestraat wil kost wat kost  voetweg 99 verplaatsen en voetweg 102 afschaffen.Met als werkelijke reden zijn privaat eigendom vrijwaren van lastige passanten.N-VA heeft zich steeds verzet tegen dit staaltje van eigenbelang …

Op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid

De tijdelijke maatregelen die vorige week in voege traden op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden, worden vervangen door lange termijn maatregelen. Vorige week besloten de gemeentebesturen van Dilbeek en Asse, samen met de federale politie om het lang-parkeren richting kust voor vrachtwagens uit te …

Op 30 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken, Ruimtelijk beleid

De in 2015 opgerichte werkgroep voor de herinrichting en mobiliteit in Schepdaal, boekt grote vooruitgang. Zo was de enkele richting in de Eylenbosschtraat, die afgelopen gemeenteraad werd goedgekeurd, een van de door deze groep aangehaalde voorstellen Sindsdien kwam de werkgroep al tot enkele …

Op 30 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon pakt uit met een actieplan om de smokkel van illegale transmigranten aan banden te leggen. BRUSSEL Burgemeester Willy Segers (N-VA) van Dilbeek heeft het verbod voor vrachtwagenchauffeurs om te overnachten op de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden, …