Leefmilieu en energie

Een aangename, groene gemeente om te wonen, daar dromen we allemaal van. Maar hiervoor is een  duidelijke actieplan omtrent leefmilieu, openbare reinheid, afval en energie nodig. Geen ad hoc initiatieven maar ook hier nadenken, durven en doen! Investeren in het energievriendelijk maken van de gemeentelijke infrastructuur, optimaliseren van het recyclagepark, werk maken van een propere gemeente, het systeem van vuilniszakken herbekijken en onze inwoners meer informeren rond premies. Ook de gemeentelijke administratie moet inspanningen doen om haar afvalberg zoveel mogelijk te beperken bvb door een verregaande digitalisering.

Nieuws over dit onderwerp

Inwoners kiezen resoluut voor leefbare dorpskern

De werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van Schepdaal heeft de resultaten van de enquête verzameld en zal die nu doorspelen aan het Dilbeekse schepencollege. De Schepdalenaren willen hun …