Onderwijs

Met 21 onderwijsinstellingen (basis- en secundair) en 1 muziekacademie op haar grondgebied bouwt Dilbeek actief mee aan het onderwijslandschap. De uitdagingen zijn legio: de scholen barsten letterlijk uit hun voegen door instroom van leerlingen van buiten de gemeente (capaciteitsprobleem), een toenemend aantal leerlingen waarvan de thuistaal niet het Nederlands is zorgt voor een druk op de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijzend personeel maar ook op de hele onderwijsgemeenschap. Er moet niet enkel ingezet worden op extra middelen om anderstaligen Nederlands te leren, onze eigen kinderen moeten ook maximaal kansen krijgen om andere talen te leren ! Een taalbeleid Nederlands is geen overbodige luxe.

Kortom N-VA kiest resoluut voor onder meer:

  • Een diepgaander flankerend onderwijsbeleid met de gemeente als onderwijsregisseur.
  • Het invoeren van het brede school concept in Dilbeek - waarbij schoolgebouwen ook opengesteld worden buiten de schooluren en tijdens de vakanties voor sport- en speelpleinwerking, het verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs.
  • Actief taalbeleid Nederlands voor anderstalige leerlingen.

Nieuws over dit onderwerp

Opnieuw meer anderstalige leerlingen

Dilbeeks burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) vroeg bij minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de cijfers op over het aantal leerlingen dat thuis een andere taal …

Leerlingen op bezoek in gemeentehuis

De leerlingen van 2A en B van Don Bosco Groot-Bijgaarden bezochten de Wereldwinkel, de markt en het gemeentehuis van Dilbeek. Ze kwamen er allerlei leuke weetjes te weten. Schepen Diane Van Hove legde …