Sociaal weefsel

We staan voor grote uitdagingen de komende jaren. Doen alsof er niets aan de hand is en de problemen pas aanpakken als ze zich stellen is hier niet langer een optie.

De bevolkingsaangroei, de scholencapaciteit, vergrijzing, nieuwe gezinsvormen... zijn allemaal evoluties die impact hebben op infrastructuur, op gemeenschapsleven, op mobiliteit,... alleen wordt er haast geen rekening mee gehouden. Ook hier pleiten we voor een onderbouwde aanpak, een beleid met visie, een geïntegreerd actieplan.

Laat u niet wijsmaken dat N-VA geen sociaal beleid zou hebben!

Sociaal beleid staat voor het actief kiezen voor een diepgeworteld sociaal weefsel, voor het faciliteren en het betrekken van alle publieksgroepen bij het beleid van ons eigen Dilbeek. Gezin, buurtwerking en verenigingsleven zijn volgens N-VA essentiële bouwstenen van een gemeenschap. We willen sociaal zwakkeren maximale mogelijkheden geven. Ook de “gewone” werkende mens moet een veilige plaats krijgen binnen onze gemeenschap en alle mogelijkheden krijgen.

Ondersteuning van gemeenschapsleven en vrijwilligerswerk in Dilbeek als duidelijke en efficiënte buffer tegen verstedelijking, sociale vervreemding, ontnederlandsing, kansarmoede,...

Nieuws over dit onderwerp

Project Wolsemveld moet bijgestuurd

Op het overblijvende Wolsemveld (7 ha) wil de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting een nieuwe sociale woonwijk bouwen.Dat kan op die plek, maar N-VA Dilbeek vraagt serieuze bijsturingen: …

Muziek voor en door jong en ouder

Het Regenboogkoor Bruegheldal en het kinderkoor Dil'Arte bezorgden de bewoners van Bruegheldal een fijne namiddag. Het regenboogkoor bestaat al 2 jaar en er zingen mensen met dementie samen met andere …

40ste meireis was groot succes

Na een stevig ontbijt gingen 450 senioren onder een stralende zon op verkenning van het Noordfranse Bailleul/Belle en zagen onder leiding van plaatselijke gidsen o.a.het prachtige stadhuis met belfort …