Dilbeek stopt wildgroei appartementen

Op 9 september 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijk beleid, Woonbeleid

Na het invoeren van een bouwbelasting en een stedenbouwkundige verordening ‘kwaliteitsvol wonen’, voerde de gemeente een derde, zeer belangrijk reglement in zodat het voor iedereen duidelijk is wat waar gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden: het woonomgevingsplan.

‘Juiste woning op de juiste plaats’

Met het woonomgevingsplan wil het gemeentebestuur er voor zorgen dat ‘de juiste woning op de juiste plaats’ wordt gebouwd. Elke woonomgeving heeft immers haar eigen identiteit. Ook binnen Dilbeek is het wonen in de kernen anders dan in de landelijke gebieden. Terwijl de ene woonomgeving uit een mix bestaat van aaneengesloten bebouwing en meergezinswoningen, wordt de andere omgeving eerder gekenmerkt door veeleer residentieel open bebouwingen.

Binnen het woonomgevingsplan worden zones afgebakend waarin een aantal woontypes worden gedefinieerd. Dit is gebeurd op basis van het karakter van de omgeving, de nabijheid van voorzieningen (winkels, scholen,…), verkeersknooppunten zoals treinstations, het straatbeeld en de historische achtergrond van bepaalde wijken. Zo heeft Dilbeek vanaf heden een duidelijke visie op welke type woning op welke plaats kan.

Vier woontypologieën

In dit woonomgevingsplan onderscheiden we 4 types woongebieden gaande van:

  • gebieden waar enkel éénsgezinswoningen worden toegelaten (groene gebieden op de afbeelding)
  • gebieden waar grotere woningen kunnen opgesplitst worden in meerdere woningen (gele gebieden)
  • gebieden in kernen en aan verkeersknooppunten waar meergezinswoningen toegestaan, maar niet verplicht zijn (blauwe gebieden en paarse gebieden).

Schepen van wonen Stijn Quaghebeur: “Dankzij dit woonomgevingsplan hebben we eindelijk een middel in hand om duidelijk te bepalen waar appartementen mogen en vooral waar niet of in beperkte mate. Geen overbodige luxe gelet op de druk op de bouwmarkt. Dit is geen bouwstop (dat kan ook niet) maar een bouwshift. Landelijke gebieden en open ruimten bewaren we maximaal, bouwen kan maar enkel op goed doordachte locaties. Dilbeek is hiermee één van de eerste gemeenten die dit in sluitende regelgeving omzet. Daar mogen we best fier op zijn”

In onderstaand filmpje wordt ons bouwkompas duidelijk uitgelegd: https://youtu.be/dp7J5Krnujk 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is