Lokaal werk

Sta ons toe om u te bedanken.

Want als u dit leest, betekent dit al dat u de moeite wilt doen om ons programma te leren kennen!
En daar zijn we blij mee: wij willen immers dat mensen bewust voor ons kiezen, op basis van een onderbouwd beleid, mee kiezen voor onze visie, kiezen voor onze manier van werken.

Voor de N-VA bent u namelijk een waardevolle burger in onze gemeente. We willen graag dat u bewust mee kiest voor een Dilbeek van de toekomst.
Voor ons is gemeentepolitiek geen handjesschudderij – het is hard werken om mee te bouwen aan onze gemeente van morgen, om een Dilbeek te bouwen waar je (weer) thuis bent.
De N-VA kiest resoluut voor het gemeenschapsleven en wil dat volop ondersteunen. In Dilbeek  kunnen wij werk maken van een gezond en sterk sociaal weefsel, daar kunnen wij individuen de vrijheid geven om zich te ontplooien en vorm geven aan een levendig gemeenschapsgevoel.

En we doen dit vanuit 4 duidelijke krachtlijnen

 1. N-VA wil de gemeente besturen op een efficiënte, moderne en krachtige manier en zet in op een efficiënte dienstverlening en administratieve vereenvoudiging;
 2. Het opwerpen van een positieve dam tegen verstedelijking door in te zetten op:
  - ondersteuning van het gemeenschapsleven,
  - integratie en inburgering,
  - een woonbeleid gericht op het kunnen blijven wonen in de eigen streek,
  - het bestendigen en versterken van het Nederlandstalig karakter van de gemeente.
 3. Een dringende inhaalbeweging inzake openbare werken (veilig ingerichte straten, fietspaden, gezellige dorpskernen) en ruimtelijk beleid (open ruimte bewaren, kernen versterken, orde en netheid, ...);
 4. Inspraak, maar ook uitspraak: focus niet alleen op de input van de burger, maar betrek de burger vooral bij de output van het beleid.

 

Deze vier krachtlijnen vertaalden we naar concrete doelen voor elk beleidsdomein. Stelselmatig zal u ook bij elk beleidsdomein de verandering mee kunnen opvolgen aan de hand van de nieuwsberichten die er bijkomen.