Woonbeleid

Dure grondprijzen jagen onze jeugd weg. Dilbeek ligt aan de rand van de grootstad en kent daardoor specifieke problemen rond wonen.

De toenemende bevolking legt een grote druk op de woonmogelijkheden. N-VA kiest resoluut voor een actief gemeentelijk woonbeleid dat onder meer ‘wonen in eigen streek’ moet bevorderen. Momenteel wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om wonen in eigen streek in de hand te werken, daar wil N-VA verandering in brengen.

Ook benut de gemeente amper haar inspraakmogelijkheden in verkavelingen. Hier is een verregaande professionalisering nodig – met mensen die weten wat er kan en mag, welke middelen de Vlaamse overheid aanbiedt en welke samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn op vlak van sociaal wonen. Er moet dringend een degelijk woonbeleid komen – liever vandaag nog dan morgen. Inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarden bij sociale huisvesting, het oprichten van een grondfonds, het opleggen van voorwaarden aan verkavelaars,... en last but not least: een centraal woon- en (ver)bouwinformatiepunt.

Nieuws over dit onderwerp

Project Wolsemveld moet bijgestuurd

Op het overblijvende Wolsemveld (7 ha) wil de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting een nieuwe sociale woonwijk bouwen.Dat kan op die plek, maar N-VA Dilbeek vraagt serieuze bijsturingen: …

Vlaamse ambtenaar werkt maar woont niet in Brussel

BRUSSEL / DILBEEK - Amper 1,5 procent van de Vlaamse ambtenaren werkt én woont in Brussel. Dat blijkt uit cijfers die Willy Segers (N-VA) onlangs opvroeg. "Brussel blijft voor de Vlaamse ambtenaar …

Overzicht halverwege de bestuursperiode

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 houden de burgemeesters halverwege even halt om de balans van hun beleid op te maken. Wat werd er al gerealiseerd sinds 2013 en wat staat er …