Woonbeleid

Dure grondprijzen jagen onze jeugd weg. Dilbeek ligt aan de rand van de grootstad en kent daardoor specifieke problemen rond wonen.

De toenemende bevolking legt een grote druk op de woonmogelijkheden. N-VA kiest resoluut voor een actief gemeentelijk woonbeleid dat onder meer ‘wonen in eigen streek’ moet bevorderen. Momenteel wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om wonen in eigen streek in de hand te werken, daar wil N-VA verandering in brengen.

Ook benut de gemeente amper haar inspraakmogelijkheden in verkavelingen. Hier is een verregaande professionalisering nodig – met mensen die weten wat er kan en mag, welke middelen de Vlaamse overheid aanbiedt en welke samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn op vlak van sociaal wonen. Er moet dringend een degelijk woonbeleid komen – liever vandaag nog dan morgen. Inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarden bij sociale huisvesting, het oprichten van een grondfonds, het opleggen van voorwaarden aan verkavelaars,... en last but not least: een centraal woon- en (ver)bouwinformatiepunt.

Nieuws over dit onderwerp

Buurtlokaal Reinaertwijk feestelijk geopend!

Op vrijdag 13 oktober werd het buurtlokaal in de Dilbeekse Reinaertwijk feestelijk heropend na renovatie. Buurtlokaal als ontmoetingsplaats Het buurtlokaal in de Reinaertwijk in Dilbeek wordt al een …

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Het bestuur zet in op een goede woonkwaliteit voor alle burgers, zowel voor eigenaars als voor verhuurders. Om dit te realiseren en de woonkwaliteit van huurwoningen te verbeteren, voert Dilbeek een …

Dilbeek stopt wildgroei appartementen

Na het invoeren van een bouwbelasting en een stedenbouwkundige verordening ‘kwaliteitsvol wonen’, voerde de gemeente een derde, zeer belangrijk reglement in zodat het voor iedereen duidelijk is wat …