Ruimtelijk beleid

Omgaan met de ruimte in Dilbeek, vlak naast en permanent onder druk van de grootstad: een gedurfde uitdaging! Het verzoenen van groei met behoud van een aangename leefomgeving. Het is hoog tijd om de planningsfase te overstijgen en concreet te focussen op de uitvoering van de essentie.

Gebruik maken van het kader dat Vlaanderen schept maar waar de gemeente een cruciale rol in speelt. Een onderbouwd en professioneel beleid betekent rekening houden met wateroverlast, met inbreiding en verdichting, bewaren van de open ruimten, werken met adviesraden, woon- en mobiliteitsbeleid afstemmen op ruimtelijk beleid in plaats van ad hoc projectjes links en rechts realiseren.

Levenslang wonen in Dilbeek! Een actief seniorenhuisvestingsplan zodat oudere inwoners hier kunnen blijven wonen, maximaal inzetten op wonen in eigen streek zodat onze kinderen hier kunnen blijven wonen in plaats van te moeten wegtrekken, eindelijk gebruik maken van de mogelijkheden die we als gemeente hebben rond betaalbaar wonen, ... is maar een greep uit ons actieplan.

Nieuws over dit onderwerp

Nieuw handhavingsplan ruimtelijke ordening

Eind december 2022 werd het handhavingsplan ruimtelijke ordening goedgekeurd door de Dilbeekse gemeenteraad. Dilbeek wil een actievere handhavingsrol gaan spelen op het vlak van ruimtelijke ordening …

Eerste stap naar bijkomend bos in Groot-Bijgaarden!

De gemeenteraad van september keurde de aankoop goed van een perceel grond van 19 are, gelegen aan de Groenstraat. Dit perceel maakt deel uit van een groot gebied met bestemming ‘bos’, gelegen tussen …

Dilbeek stopt wildgroei appartementen

Na het invoeren van een bouwbelasting en een stedenbouwkundige verordening ‘kwaliteitsvol wonen’, voerde de gemeente een derde, zeer belangrijk reglement in zodat het voor iedereen duidelijk is wat …