Ruimtelijk beleid

Omgaan met de ruimte in Dilbeek, vlak naast en permanent onder druk van de grootstad: een gedurfde uitdaging! Het verzoenen van groei met behoud van een aangename leefomgeving. Het is hoog tijd om de planningsfase te overstijgen en concreet te focussen op de uitvoering van de essentie.

Gebruik maken van het kader dat Vlaanderen schept maar waar de gemeente een cruciale rol in speelt. Een onderbouwd en professioneel beleid betekent rekening houden met wateroverlast, met inbreiding en verdichting, bewaren van de open ruimten, werken met adviesraden, woon- en mobiliteitsbeleid afstemmen op ruimtelijk beleid in plaats van ad hoc projectjes links en rechts realiseren.

Levenslang wonen in Dilbeek! Een actief seniorenhuisvestingsplan zodat oudere inwoners hier kunnen blijven wonen, maximaal inzetten op wonen in eigen streek zodat onze kinderen hier kunnen blijven wonen in plaats van te moeten wegtrekken, eindelijk gebruik maken van de mogelijkheden die we als gemeente hebben rond betaalbaar wonen, ... is maar een greep uit ons actieplan.

Nieuws over dit onderwerp

Dilbeek stelt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 voor

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan …

Project Wolsemveld moet bijgestuurd

Op het overblijvende Wolsemveld (7 ha) wil de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting een nieuwe sociale woonwijk bouwen.Dat kan op die plek, maar N-VA Dilbeek vraagt serieuze bijsturingen: …