Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 februari 2023, over deze onderwerpen: Ruimtelijk beleid

Eind december 2022 werd het handhavingsplan ruimtelijke ordening goedgekeurd door de Dilbeekse gemeenteraad. Dilbeek wil een actievere handhavingsrol gaan spelen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het nieuwe plan vormt hiervoor de rode draad. Drie pijlers Naast (1) het opmaken van ruimtelijke …

Op 19 oktober 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu en energie, Ruimtelijk beleid

De gemeenteraad van september keurde de aankoop goed van een perceel grond van 19 are, gelegen aan de Groenstraat. Dit perceel maakt deel uit van een groot gebied met bestemming ‘bos’, gelegen tussen de E40 en de Groenstraat. Schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur: “In het kader van ons …

Op 9 september 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijk beleid, Woonbeleid

Na het invoeren van een bouwbelasting en een stedenbouwkundige verordening ‘kwaliteitsvol wonen’, voerde de gemeente een derde, zeer belangrijk reglement in zodat het voor iedereen duidelijk is wat waar gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden: het woonomgevingsplan. ‘Juiste woning op de …

De gemeenteraad van januari 2022 heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte definitief goedgekeurd. Met dit plan wordt maar liefst 140 hectare grond (4% van de Dilbeekse oppervlakte) herbestemd. In totaal komt er 32 ha bosgrond bij, 70 ha natuur en 40 ha groengebieden bij. 50 hectare …

Op 24 januari 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu en energie, Ruimtelijk beleid

Het gebied van 4,25 ha werd in 2020 aangekocht met de steun van het Vlaamse Randfonds en het Agentschap voor Natuur en Bos. De percelen zijn onderdeel van het groene netwerk uit het Breugelproject en maken deel uit van de vallei van de Laarbeek en de Molenbeek. De gronden vormen zo mee een …

Op 4 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijk beleid, Vlaams karakter, Woonbeleid

Anderhalf jaar geleden besliste de Dilbeekse gemeenteraad een bouwpauze in te voeren voor meergezinswoningen. Deze bouwpauze duurde anderhalf jaar en loopt eind dit jaar af. Tijdens deze bouwpauze stelde de gemeente een aantal instrumenten op om de wildgroei van meergezinswoningen/appartementen aan …