Leefmilieu en energie

Een aangename, groene gemeente om te wonen, daar dromen we allemaal van. Maar hiervoor is een  duidelijke actieplan omtrent leefmilieu, openbare reinheid, afval en energie nodig. Geen ad hoc initiatieven maar ook hier nadenken, durven en doen! Investeren in het energievriendelijk maken van de gemeentelijke infrastructuur, optimaliseren van het recyclagepark, werk maken van een propere gemeente, het systeem van vuilniszakken herbekijken en onze inwoners meer informeren rond premies. Ook de gemeentelijke administratie moet inspanningen doen om haar afvalberg zoveel mogelijk te beperken bvb door een verregaande digitalisering.

Nieuws over dit onderwerp

Dilbeek stelt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 voor

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan …