Nieuws

Op 1 februari 2023, over deze onderwerpen: Ruimtelijk beleid

Eind december 2022 werd het handhavingsplan ruimtelijke ordening goedgekeurd door de Dilbeekse gemeenteraad. Dilbeek wil een actievere handhavingsrol gaan spelen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het nieuwe plan vormt hiervoor de rode draad. Drie pijlers Naast (1) het opmaken van ruimtelijke …

Op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

In zomer 2020 werd de leeshoek van de bibliotheek gesloten omwille van de toenmalige coronamaatregelen. Tezelfdertijd werd een snelle oplossing gezocht voor nieuwe huisvesting van vzw Familiekunde, voorheen gehuisvest in het Pampoelhuis, en werd de leeshoek hun nieuwe uitvalsbasis.  Intussen liggen …

Op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Communicatie en Dienstverlening

In december keurde de gemeenteraad officieel het nieuwe model voor beleidsparticipatie goed, alsook de overgangsregeling voor huidige adviesraden. Reeds enkele weken later werd het eerste Forum ingericht. Er daagde een mooie groep van gemotiveerde burgers op in de Feestzaal van Westrand voor deze …

Nieuwsbrief N-VA Dilbeek

Blikvangers

  • Vrolijk paasfeest !

  • geannuleerd

  • 1 november, dag waarop we even stilstaan bij de herinnering aan onze dierbaren.

  • 1 november, dag waarop we even stilstaan bij de herinnering aan onze dierbaren.

  • 22 oktober, dag van de jeugdbeweging

  • 21 oktober, dag tegen kanker