Nieuws

Op 29 april 2020, over deze onderwerpen: Communicatie en Dienstverlening

Aanpak De verplichte lockdown sinds 18 maart had ook zijn gevolgen voor de gemeentelijke werking. Telewerk werd de richtlijn voor de meeste diensten. Voor onze arbeiders werd aanvankelijk een gereduceerd werkschema voorbereid zodat alle veiligheidsnormen konden gerespecteerd worden. De …

Op 12 maart 2020

Het corona-virus heeft ons volledig in zijn greep.  N-VA Dilbeek heeft daarom besloten haar eetfeest op 28 en 29 maart uit te stellen naar een latere datum.  Met deze beslissing sluiten we aan bij het ontradend advies van het Dilbeeks Gemeentebestuur. Hartelijk dank aan ons team voor al het …

Nieuwsbrief N-VA Dilbeek

Blikvangers

  • Nieuwe Dilbeekse N-VA fractie ingezworen!

  • Bestuursakkoord voor de komende 6 jaar afgerond!

    N-VA en OpenVLD tekenden op donderdag 8 november het nieuwe bestuursakkoord om Dilbeek de komende 6 jaren te besturen. Dit akkoord zal de basis vormen voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Rond alle thema's zal de nieuwe bestuursploeg een pak concrete acties nemen om het leven in Dilbeek nog beter te maken! De bevoegdheden binnen de nieuwe bestuursploeg kan u hier nalezen: https://dilbeek.n-va.be/nieuws/dilbeeks-schepencollege-ingevuld
  • N-VA is trots op Dilbeek!