Nieuws

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bestuur voorziet een recordbedrag van meer dan 91 miljoen aan …

Op 4 november 2019

Afgelopen vrijdag 25 oktober stipt om 5 u is er een wonder geschied ! Saïda en Dirk verwelkomden hun eerste zoontje na een vlotte bevalling …

Op 19 oktober 2019

De Dilbeekse jong N-VA mag tevreden zijn. Het zaaltje van De rare vos in Schepdaal was aardig volgelopen om te luisteren naar Wetstraatjournalist Jan De Meulemeester. Hij gaf een klare uitleg over de redenen waarom er maar geen Belgische regering gevormd wordt. Ook de verschillen met vorige periodes …

Nieuwsbrief N-VA Dilbeek

Blikvangers

  • Nieuwe Dilbeekse N-VA fractie ingezworen!

  • Bestuursakkoord voor de komende 6 jaar afgerond!

    N-VA en OpenVLD tekenden op donderdag 8 november het nieuwe bestuursakkoord om Dilbeek de komende 6 jaren te besturen. Dit akkoord zal de basis vormen voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Rond alle thema's zal de nieuwe bestuursploeg een pak concrete acties nemen om het leven in Dilbeek nog beter te maken! De bevoegdheden binnen de nieuwe bestuursploeg kan u hier nalezen: https://dilbeek.n-va.be/nieuws/dilbeeks-schepencollege-ingevuld
  • N-VA is trots op Dilbeek!