Nieuws

Op 17 december 2019

Vorige zaterdag was het dan zover : na een jaar van hard labeur werd de Dansaertlaan plechtig geopend voor alle verkeer. De werken werden gespreid in 4 fasen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, ook al is dat voor een laan van deze orde quasi onmogelijk. Men heeft echter hard doorgewerkt en …

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bestuur voorziet een recordbedrag van meer dan 91 miljoen aan …

Op 4 november 2019

Afgelopen vrijdag 25 oktober stipt om 5 u is er een wonder geschied ! Saïda en Dirk verwelkomden hun eerste zoontje na een vlotte bevalling …

Nieuwsbrief N-VA Dilbeek

Blikvangers

  • Nieuwe Dilbeekse N-VA fractie ingezworen!

  • Bestuursakkoord voor de komende 6 jaar afgerond!

    N-VA en OpenVLD tekenden op donderdag 8 november het nieuwe bestuursakkoord om Dilbeek de komende 6 jaren te besturen. Dit akkoord zal de basis vormen voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Rond alle thema's zal de nieuwe bestuursploeg een pak concrete acties nemen om het leven in Dilbeek nog beter te maken! De bevoegdheden binnen de nieuwe bestuursploeg kan u hier nalezen: https://dilbeek.n-va.be/nieuws/dilbeeks-schepencollege-ingevuld
  • N-VA is trots op Dilbeek!