Sport

Dilbeek is een bruisende gemeenschap en dankt dat onder meer aan haar vele verenigingen en adviesraden. Ondersteuning en verfijning is nodig, gezien de demografische uitdagingen die ons te wachten staan (met o.m. instroom vanuit Brussel).

Actief inzetten op sport voor iedereen, investeren in een breed gedragen kwalitatief sportbeleid, goed zorgen voor de infrastructuur, ... dragen bij tot een sterkere gemeenschap.

Nieuws over dit onderwerp