Landbouw en plattelandsbeleid

Hoewel de gemeente meer en meer verstedelijkt, zijn er nog heel wat plekken waar landbouw en platteland de toon aangeven. Dit moet ongetwijfeld bewaard worden, waar mogelijk zelfs versterkt. Er moet in Dilbeek ruimte zijn voor landbouw, een belangrijk element voor een groene gemeente.

Nieuws over dit onderwerp

Bouwstop voor 50 hectare woongebied

De gemeenteraad keurde op 22 juni de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte goed. Dit plan zorgt voor een herbestemming van 140 hectare grond naar bos, natuur of …

Open VLD volhardt in vriendjespolitiek

Het beruchte voetwegendossier is terug van weggeweest. Al jaren (sinds 2007) zijn 2 veel gebruikte (openbare) voetwegen - die deel uitmaken van de Wolfsputtenwandeling - een doorn in het oog van de …