Vlaams karakter

‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’. Gaat het hier om een blinde voorkeur voor de eigen taal?

Helemaal niet – dat is een hardnekkig misverstand. Waar het bij ons wel om gaat, is om het bouwen aan een gemeenschap waar men zich thuis voelt. Een hechte gemeenschap, waar men prettig kan wonen, leven, sporten, naar school gaan,... en iedereen is welkom om aan deze gemeenschap deel te nemen.

Maar als men hier wilt komen wonen, als men wenst deel te nemen aan de Dilbeekse gemeenschap,  gaat dat enkel als men de moeite doet om te integreren – en dan is de kennis van de taal gewoon onontbeerlijk.

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. De taalkennis is een belangrijke opstap naar integratie in het Dilbeekse gemeenschapsleven, binnen het onderwijs, op de arbeidsmarkt, de jeugdbeweging, het verenigingsleven…

Dilbeek moet terug een Vlaamse gemeenschap worden en anderstalige nieuwkomers moeten zeker maximaal begeleid worden en alle kansen aangeboden krijgen om Nederlands te leren met als doel hun eigen integratie vlotter te laten verlopen. Maar engagement mag zeker gevraagd worden bij nieuwkomers.

Een kordate houding van het gemeentebestuur is hierin onmisbaar. Burgers hebben rechten maar ook plichten!

N-VA Dilbeek wil het Vlaams en groen karakter van Dilbeek laten doorsijpelen in alle mogelijke beleidsdomeinen: jeugd, sport, middenstand, grond- en woonbeleid, ruimtelijke ordening,...

Nieuws over dit onderwerp