Inburgering

Maar liefst één op vier Dilbekenaren bezit een vreemde nationaliteit of is van vreemde afkomst. Het spreekt voor zich dat dit een druk legt op de gemeenschap en dat dit een specifieke aanpak vraagt. Dé opstap naar integratie in een nieuwe leefomgeving gebeurt dan ook via de inburgering. Vanuit het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet krijgen gemeenten een belangrijke sleutel in handen om dit in goede banen te leiden en de migratie in hun gemeente beter te omkaderen.

Net zoals de eigen burgers heeft iedere inwoner in Dilbeek rechten maar ook plichten. Iedereen is welkom maar we vragen wel - om te kunnen meegenieten van onze gemeenschap en al haar kwaliteiten -  dat ieder zich inzet om zich positief in te schakelen in de gemeenschap. De kennis van de taal is hierbij onontbeerlijk.

Nieuws over dit onderwerp

Dilbeek stelt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 voor

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan …