Inburgering

Maar liefst één op vier Dilbekenaren bezit een vreemde nationaliteit of is van vreemde afkomst. Het spreekt voor zich dat dit een druk legt op de gemeenschap en dat dit een specifieke aanpak vraagt. Dé opstap naar integratie in een nieuwe leefomgeving gebeurt dan ook via de inburgering. Vanuit het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet krijgen gemeenten een belangrijke sleutel in handen om dit in goede banen te leiden en de migratie in hun gemeente beter te omkaderen.

Net zoals de eigen burgers heeft iedere inwoner in Dilbeek rechten maar ook plichten. Iedereen is welkom maar we vragen wel - om te kunnen meegenieten van onze gemeenschap en al haar kwaliteiten -  dat ieder zich inzet om zich positief in te schakelen in de gemeenschap. De kennis van de taal is hierbij onontbeerlijk.

Nieuws over dit onderwerp

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Op alle mogelijke manieren moeten anderstalige inwoners gestimuleerd worden om Nederlands te leren. In de winkel, in verenigingen, in scholen… Ook het gemeentebestuur neemt initiatieven om dit doel te …

Actiepunten gegrepen uit de begroting 2016:

2016 zal in Dilbeek een jaar vol verandering zijn. We plannen investeringen op alle domeinen. Enkele van de grootste projecten lijstten we alvast voor u op. Wel 25 werven worden opgestart op het …