Sociale zaken

Een steeds maar groeiende gemeente, met duidelijke vergrijzing… Voldoende uitdagingen dus inzake huisvesting (jonge gezinnen), voorzieningen voor senioren maar ook verzorging, sociale dienstverlening, hulp en bijstand,…

Er is al heel wat dienstverlening in Dilbeek maar de mensen kennen de weg niet. Het is niet altijd makkelijk om het bos nog door de bomen te zien op vlak van sociale dienstverlening.

N-VA wil de gemeente hier maximaal de rol laten vertolken van informatieloket. Een gemeente moet niet alles zelf willen doen maar moet een regisseursrol vervullen. Communicatie is een pijnpunt. Hier is nog wat werk  aan de winkel. Bovendien dient gecombineerd te worden wat gecombineerd kan worden. Daarom pleit N-VA ook voor een centralisatie van allerlei diensten – hetgeen ook financieel een beter beleid zal betekenen. Hierdoor komen middelen vrij die ergens anders voor kunnen gebruikt worden.

Ook voor gezondheidszorgarmoedebestrijding en andersvaliden- en seniorenbeleid heeft N-VA  nagedacht over een specifieke aanpak.

Centraal staat bij ons ook het gezin in al zijn hedendaagse vormen. Werken en gezin combineren is vaak een erg moeilijke opgave. De gemeente wil daar een facilitator in zijn en alles doen wat in haar macht ligt om die oefening te vergemakkelijken.

Nieuws over dit onderwerp

Derde kinderdagverblijf geopend!

Op 25 november 2022 werd het derde kinderdagverblijf van de groep Dilbeek geopend. Kinderdagverblijf  ’T Bergske heeft zijn intrek genomen in de oude schoolgebouwen in de Keperenbergstraat te …