Sociaal weefsel

We staan voor grote uitdagingen de komende jaren. Doen alsof er niets aan de hand is en de problemen pas aanpakken als ze zich stellen is hier niet langer een optie.

De bevolkingsaangroei, de scholencapaciteit, vergrijzing, nieuwe gezinsvormen... zijn allemaal evoluties die impact hebben op infrastructuur, op gemeenschapsleven, op mobiliteit,... alleen wordt er haast geen rekening mee gehouden. Ook hier pleiten we voor een onderbouwde aanpak, een beleid met visie, een geïntegreerd actieplan.

Laat u niet wijsmaken dat N-VA geen sociaal beleid zou hebben!

Sociaal beleid staat voor het actief kiezen voor een diepgeworteld sociaal weefsel, voor het faciliteren en het betrekken van alle publieksgroepen bij het beleid van ons eigen Dilbeek. Gezin, buurtwerking en verenigingsleven zijn volgens N-VA essentiële bouwstenen van een gemeenschap. We willen sociaal zwakkeren maximale mogelijkheden geven. Ook de “gewone” werkende mens moet een veilige plaats krijgen binnen onze gemeenschap en alle mogelijkheden krijgen.

Ondersteuning van gemeenschapsleven en vrijwilligerswerk in Dilbeek als duidelijke en efficiënte buffer tegen verstedelijking, sociale vervreemding, ontnederlandsing, kansarmoede,...

Nieuws over dit onderwerp

Aanplanting Boom van de Hoop te Bodegem

Op zaterdag 20 februari plantte Heemkring Bodeghave een Boom van HOOP aan Huisje Mostinckx. Aanleiding van de aanplant was het moment begin januari waarop bekend werd gemaakt dat reeds 20.453 Belgen …