Financiën

“Dilbeek is financieel gezond” lazen we enige tijd geleden. Dit is echter maar ten dele waar.

Er is de vorige legislaturen geteerd op reserves en die zijn praktisch op. Bovendien zijn heel wat investeringen toen niet uitgevoerd, waardoor heel wat wegen achterstallig onderhoud nodig hebben. Een blik op de toekomst laat ook zien dat er nog veel noden zijn op vlak van openbare werken, brandweer, voorzieningen voor senioren, sport,... en daarvoor zijn middelen nodig.

Een gemeente dient oordeelkundig met de geldmiddelen om te gaan. Die geldmiddelen moeten ook mogelijk maken dat onze gemeente op tal van vlakken een serieuze inhaalbeweging maakt (straten en pleinen, netheid, …). Efficiëntie en transparantie zijn daarbij onze kapstokken, gecombineerd met creativiteit en visie.

Een grote oefening in efficiënt middelenbeheer dringt zich op. Schaalvergroting waar mogelijk, uitbesteden waar dat de beste oplossing is en in huis organiseren waar dat beter is, een grondig kerntakendebat durven voeren,...

Nieuws over dit onderwerp

Dilbeek heeft dan toch begroting voor 2018

Het Dilbeeks gemeentebestuur kan voluit zijn werk doen in 2018. De begroting werd goedgekeurd door een onthouding van de oppositie.Vorig jaar was het vijf maanden moeilijk werken omdat er geen …