Financiën

“Dilbeek is financieel gezond” lazen we enige tijd geleden. Dit is echter maar ten dele waar.

Er is de vorige legislaturen geteerd op reserves en die zijn praktisch op. Bovendien zijn heel wat investeringen toen niet uitgevoerd, waardoor heel wat wegen achterstallig onderhoud nodig hebben. Een blik op de toekomst laat ook zien dat er nog veel noden zijn op vlak van openbare werken, brandweer, voorzieningen voor senioren, sport,... en daarvoor zijn middelen nodig.

Een gemeente dient oordeelkundig met de geldmiddelen om te gaan. Die geldmiddelen moeten ook mogelijk maken dat onze gemeente op tal van vlakken een serieuze inhaalbeweging maakt (straten en pleinen, netheid, …). Efficiëntie en transparantie zijn daarbij onze kapstokken, gecombineerd met creativiteit en visie.

Een grote oefening in efficiënt middelenbeheer dringt zich op. Schaalvergroting waar mogelijk, uitbesteden waar dat de beste oplossing is en in huis organiseren waar dat beter is, een grondig kerntakendebat durven voeren,...

Nieuws over dit onderwerp

Besparen om financieel gezond te blijven

Alle gezinnen, verenigingen en bedrijven voelen vandaag de gevolgen van de snel opeenvolgende crisissen (corona, Oekraïne, energie, …). "Ook de gemeente Dilbeek wordt hiermee geconfronteerd. Stijgende …

Dilbeek stelt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 voor

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan …