Veiligheid

Veiligheid is een grondrecht voor alle burgers. Daar wil N-VA dan ook baanbrekend in zijn: verkeersonveiligheid, criminaliteit, overlast moeten adequaat worden aangepakt!

Dilbeek scoorde niet zo goed op vlak van veiligheid. De nabijheid van de hoofdstad en de vele toegangswegen spelen hierin een rol.  Een goed beleid zal de komende jaren steeds noodzakelijker worden.

Een geïntegreerde strategie - een strenge aanpak van criminaliteit, kordaat optreden tegen overlast, een doeltreffend preventiebeleid, een gemeenschapsgerichte politiezorg,... zijn maar enkele van onze actiepunten.

Streven naar een veilig Dilbeek en ook hier binnen een efficiënt besteed budget. We kijken hiervoor over de gemeentegrenzen en wensen een verregaande samenwerking met de buurgemeenten.

Ook wil N-VA hard werken aan een gegarandeerde Nederlandstalige medische hulpverlening in onze gemeente, de burger betrekken in buurtinformatienetwerken, striktere toepassing van reglementen.

Nieuws over dit onderwerp

Nachtwinkels moeten strenger aangepakt worden!

Raadslid Harry De Win klaagde op de gemeenteraad de illegale nachtwinkels aan. “Vandaag zijn er 5 “nachtwinkels” die ’s nachts (en ook overdag) open zijn. Blijkt dat er slechts 3 nachtwinkels vergund …