Verkiezingen 2018

Nieuws over dit onderwerp

Bestuursakkoord afgerond!

N-VA en OpenVLD tekenden op donderdag 8 november het nieuwe bestuursakkoord om Dilbeek de komende 6 jaren te besturen. Dit akkoord zal de basis vormen voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020 …

Dilbeeks schepencollege ingevuld!

N-VA en Open-VLD kunnen U met genoegen mededelen dat zij een akkoord bereikt hebben voor wat betreft de toekenning van mandaten en bevoegdheden voor de bestuursperiode 2019 – 2024. Willy SEGERS        …