Dilbeeks schepencollege ingevuld!

Op 31 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

N-VA en Open-VLD kunnen U met genoegen mededelen dat zij een akkoord bereikt hebben voor wat betreft de toekenning van mandaten en bevoegdheden voor de bestuursperiode 2019 – 2024.

Willy SEGERS                                    Burgemeester

                                                           Vlaams karakter en integratie

                                                           Veiligheid/politie/brandweer

                                                           Wijkwerking en Dierenwelzijn

 

Luc DELEU                                        Eerste schepen

                                                          Financiën

                                                          Onderwijs

                                                          Ruimtelijke Ordening / vergunningsbeleid

 

Stijn QUAGHEBEUR                         Openbare Ruimte (mobiliteit, openbare werken, groen, netheid)

                                                          Woonbeleid

 

Linda JANSSENS                              Burgerzaken

                                                          Bevolking / Begraafplaatsen

 

Diane VAN HOVE  (drie jaar)             Ondersteunende diensten

                                                          Senioren

 

Walter ZELDERLOO                          Welzijn

 

Anneleen VAN DEN HOUTE              Vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, toerisme)

 

Paul VANDEN MEERSSCHE             Handel & Ondernemen

                                                           Lokale economie

 

Schepen Van Hove zal na 3 jaar de fakkel overdragen aan een andere N-VA verkozene. Zo kan deze persoon de nodige ervaring op doen.

N-VA en Open-VLD zullen in de komende dagen en weken de krijtlijnen van het beleid voor de komende zes jaren verder uitwerken en zullen daarover later communiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is