Nieuwe manier van Beleidsparticipatie van start met eerste Forum

Op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Communicatie en Dienstverlening

In december keurde de gemeenteraad officieel het nieuwe model voor beleidsparticipatie goed, alsook de overgangsregeling voor huidige adviesraden. Reeds enkele weken later werd het eerste Forum ingericht. Er daagde een mooie groep van gemotiveerde burgers op in de Feestzaal van Westrand voor deze eerste activiteit van het nieuwe participatiemodel. 

Op zo’n Forum wordt dieper ingegaan op projecten die met participatie tot stand komen. Voor deze keer waren dat de publieke ruimte, erkenning & subsidiëring van verenigingen en… de doelstelling van het participatiemodel zelf. Hierover konden deelnemers mee nadenken in aparte themakamers.

Burgemeester Willy Segers: “We wilden graag van mensen horen hoe zij de verdere concrete invulling zien van de doorstroom van idee naar project. Tot vandaag bleef dat redelijk vaag maar na deze bijeenkomst krijgt het steeds beter vorm en merken we ook groeiend inzicht bij de deelnemers. Die positieve spirit doet alvast het beste verhopen.”

Als afsluiter van deze namiddag koppelden alle gespreksgroepen terug naar de grotere groep en werden de enkele lopende participatietrajecten voorgesteld. Tegelijk gebeurde ook de uitloting van enkele kandidaat-burgers die een plek krijgen in de "Spil" (beperkte groep van administratie, politiek en burgers die de weg bepalen die een binnenlopend idee zal volgen), alsook in de jury voor de aanwerving van de participatieconsulent. Tussendoor en nadien was er natuurlijk plaats voor vragen én een gezellige babbel.

Burgemeester Willy Segers: “Ik ben echt tevreden dat we nu officieel van start zijn gegaan. Met binnenkort ook de aanwerving van de participatieconsulent, vallen stilaan alle nuttige stukken van het raderwerk. Er lopen ondertussen ook al concrete participatieprojecten. Via het communicatieplatform (doemee.dilbeek.be) kan iedereen trouwens op elk moment de zaken opvolgen. Op die manier liep bvb de voorbije maanden reeds een digitale vraagstelling rond dubbele straatnamen met gemiddeld 350 Dilbekenaren die deelnamen. En eind januari was er opnieuw een burgerpanel ‘Leefbare Buurten’ voor de Palokewijk. We zitten dus niet stil! Ik roep dan ook alle inwoners – georganiseerd of niet – op om aan alle toekomstige activiteiten deel te nemen!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is