Nieuwe hinderpremie net op tijd voor Dilbeekse kern

Op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Lokale economie, Mobiliteit & Openbare Werken

Gedaan met de administrarieve romslomp voor het verkrijgen van een hinderpremie.

Vanaf 1 juli 2017 krijgen handelaars die te maken krigjen met hinder door werkzaamheden automatisch een hinderpremie van €2000. Deze nieuwe premie vervangt alle voorgaanden en vereenvoudigt de procedure voor de winkeliers aanzienlijk.

In het verleden diende de winkelier bewijsstukken te halen bij openbare werken en de bank om de middelen te ontvangen.
Maar het Agentschap Innoveren en Ondernemen dat instaat voor het uitkeren van de premies heeft toegang tot verschillende databanken (ook die waarin werkzaamheden geregistreerd worden) en kan zo perfect zelf de administratie op zich nemen in plaats van dat de handelaar dit moet doen.

Als ernstige hinder wordt aanzien: werken van meer dan 30 opeenvolgende dagen, de rijbaan grotendeels of volledig afgesloten en een werfzone van meer dan 50m². De premie kan 1 keer per jaar of 1 keer per hinderperiode toegekend worden.

Indien een winkel genoodzaakt wordt om toch te sluiten is er een sluitingspremie van 80€/sluitingsdag.

Door deze nieuwe premie zullen tot 4 keer toe meer handelszaken kunnen geholpen worden. "De premie wordt aanzien als een ondersteuningsmaatregel om zich voor te bereiden op de werken en bvb een communicatie naar de klanten te financieren of een extra promo op te zetten," aldus schepen van economie Anneleen Van den Houte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is