Schepenen

Stijn Quaghebeur

Stijn Quaghebeur
Schepen van Openbare Ruimte (mobiliteit, openbare werken, groen, netheid) en Woonbeleid

Harry De Win

Schepen van Vrije Tijd (jeugd, sport, cultuur en toerisme)

David De Freyne

Schepen van patrimonium, ICT, personeel, senioren