Stijn Quaghebeur

Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Fietsbeleid en Communicatie

Stijn is de vriend van Ellen Slegers, vader van een prachtige dochter Laura, de zoon van Dirk en Annie, broer van Griet en Tineke, schoonbroer van Ulrik en nonkel van Jens, Lore en Hanne.

Hij was jarenlang actief in plaatselijke Chiro van Bodegem, jeugdhuis Vuilbak, de Dilbeekse jeugdraad, Kadol, Kottekoer en nog veel meer. In de Bodegemse gemeenschapsraad is hij nog steeds actief. 

Professioneel is hij na 10 jaar ervaring in de privésector actief geworden in de politiek. Sinds 2010 als specialist mobiliteit en openbare werken en sinds 2014 als raadgever op het kabinet van minister Ben Weyts. 

Sinds 2007 zetelt Stijn in de Dilbeekse gemeenteraad en sinds 2013 werd hij ook schepen bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, fietsbeleid en communicatie. Hij verdedigt vanuit deze functie de Dilbeekse belangen in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden IWVB, Vivaqua (beiden waterbedeling) en TMVW (waterzuivering). Bovendien zit hij de Raad van Bestuur voor van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

"Mijn professionele ervaring op vlak van mobiliteit en openbare werken komen zeer goed van pas voor mijn mandaat als schepen. Dat is ook nodig. Op dit vlak heeft Dilbeek te lang een stilstand gekend. Ik wil er alles aan doen om op dit vlak een inhaalbeweging te doen en van Dilbeek weer een verkeersveilige gemeente te maken met een kwaliteitsvol openbaar domein. De ervaring die ik lokaal intussen heb op gedaan komt ook goed van pas om het beleid op Vlaams niveau te versterken", zegt Stijn.

Als Stijn nog even tijd heeft tussendoor, springt hij graag op de fiets om deze mooie streek en het Pajottenland te doorkruisen.