Dilbeek heeft dan toch begroting voor 2018

Het Dilbeeks gemeentebestuur kan voluit zijn werk doen in 2018. De begroting werd goedgekeurd door een onthouding van de oppositie.
Vorig jaar was het vijf maanden moeilijk werken omdat er geen begroting was. Dit jaar wilden we dergelijk scenario ten allen prijze vermijden.
De burger is niet gebaat met dergelijke acties.

Dit jaar heerst het gezond verstand. Het laatste obstakel was de - inplanting van de - brandweerkazerne op de Ninoofsesteenweg. Het is niet duidelijk wat de brandweerzone zelf wenst, nadat ook een gebouw gekocht is op diezelfde steenweg in Eizeringen.
De begroting werd goedgekeurd met als voorwaarde dat er een groot overleg komt over deze kwestie.  Burgemeester Willy Segers nam zelf het voortouw om de impasse te doorbreken. Na een schorsing van de gemeenteraad werd met alle partijen een gemeenschappelijk standpunt ingenomen. De brandweerzone moet kleur bekennen zodat Dilbeek kan verder bouwen aan de veiligheid van haar burgers.

Ophaling grof vuil eenvoudiger

Vanaf dit jaar zullen er opnieuw vier vaste data zijn waarop grof vuil in de voortuin kan geplaatst worden. Er moet wel vooraf gemeld worden dat er wat zal staan. Op twee van deze dagen zal ook  hout apart opgehaald worden.

Bij de ophaling zal onmiddellijk moeten betaald worden met bancontact, en dit op basis van het gewicht. Op deze manier wordt vermeden dat er voorwerpen worden bij geplaatst door andere mensen. En wordt een  hele administratie vermeden.

Dit alles is mogelijk omdat het nieuwe Intradura met deze taak zal bezig zijn. Intradura is een intercommunale, een samenwerking tussen gemeenten. Deze firma is niet btw-plichtig wat het ophalen voor de gemeente goedkoper maakt.
Er kan ook tussentijds nog steeds een ophaling gevraagd worden, en ook  op het recyclagepark – waarvan de openingsuren aanzienlijk zijn uitgebreid - kan grof vuil worden achtergelaten. Een betere service dus, voor een gelijke bijdrage van de burger.

Bewoners Spanjebergstraat worden gehoord

De petitie is weer ‘in’ tegenwoordig in Dilbeek. Als je 400 Dilbeekse handtekeningen verzamelt, kan je spreektijd vragen op de gemeenteraad. Na de Dilbeekse handelaars namen nu ook de bewoners van de Spanjebergstraat dit initiatief.

Ze zijn bezorgd over het aantal parkeerplaatsen in hun straat, en vooral over de busbaan in dalende richting. Ze vrezen ongehinderde en dus snelle (gevaarlijke) bussen.

N-VA Dilbeek is enerzijds tevreden dat Dilbeekse burgers zich betrokken voelen bij het bestuur, maar zou anderzijds toch liever hebben dat de actie er komt tijdens de inspraakprocedures. Bij de inspraakmomenten waren er heel wat minder bezwaren. De huidige petitie komt er een maand voor de bulldozers in actie komen. De bouwvergunning is immers toegekend, in principe kunnen de werken doorgaan.

Alleszins wordt de vraag van de bewoners ernstig genomen. Er wordt een speciale zitting (commissie) gehouden waar ook De Lijn zal aanwezig zijn. Daar zal gezocht worden naar mogelijke oplossingen voor het vele busverkeer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is