Dilbeekse gemeenteraad start gespreksronde op met brandweerzone Vlaams-Brabant West

Op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid

De impasse rond de nieuwe brandweerpost lijkt tot een einde te komen. Gisteren keurde de gemeenteraad van Dilbeek immers goed dat vertegenwoordigers van elke fractie een gezamenlijk overleg aangaan met de brandweerzone.

Het knelpunt in de hele discussie was de locatie van de nieuw te bouwen brandweerpost. De voorziene grond aan de N8 (het oude gemeentehuis) was volgens de brandweerzone qua ligging niet meer opportuun.

Burgemeester Willy Segers: “Wat voor mij primeert is het veiligheidsprobleem dat Dilbeek momenteel kent. We kunnen geen optimale dienstverlening garanderen op het volledige grondgebied. En daar moet zo snel mogelijk verandering in komen.”

Op de gemeenteraad van dinsdagavond 23 januari werd uiteindelijk een consensus bereikt tussen de verschillende partijen. In de eerste plaats werd beslist om de voorziene sommen in het Budget 2018 te behouden. Tegelijk wordt een dringend overleg gepland met vertegenwoordigers van alle Dilbeekse fracties en de brandweerzone.
Hierbij zal onderhandeld worden over een klaar en duidelijk standpunt vanwege de zone omtrent de concrete locatie van de nieuwe post, rekening houdend met de operationele dekking van het gehele Dilbeekse grondgebied.

Na het overleg komt dit punt terug naar de gemeenteraadscommissie alvorens voorgelegd te worden op de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is