Willy Segers

Burgemeester en bestuurslid

Lokaal en nationaal engagement

Willy Segers bracht heel zijn leven door in Dilbeek. Omdat hij een actief lid is van veel jeugd-, sport- en cultuurverenigingen is hij een vertrouwde figuur in het Dilbeekse gemeenschapsleven. Hij engageerde zich politiek op zijn 23ste in het bestuur van de VUJO-Dilbeek.

In 1994 nam Willy voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is hij onafgebroken gemeenteraadslid. In 2007 werd hij schepen voor Cultuur, Jeugd, Toerisme en Vlaams Beleid. In 2013 werd hij burgemeester van Dilbeek, met meer dan 42.000 inwoners de grootste gemeente van Vlaams-Brabant.

Sinds 1995 nam hij ook deel aan alle Vlaamse of federale verkiezingen. In 2009 werd hij verkozen als Vlaams Parlementslid.

Aan politiek doen vanuit een gemeenschapsovertuiging

De belangen verdedigen van wijk, gemeente of regio vindt Willy een levensplicht. Die belangen liggen voor hem allemaal vervat in de gekende uitdagingen van de Vlaamse Randgemeenten.

De permanente druk van een uitdeinende hoofdstad op woon- en scholencapaciteit, mobiliteit en groene ruimte. De groeiende ontnederlandsing en de integratie van internationale en anderstalige nieuwkomers. Stadsfenomenen als kleine en grote criminaliteit, sluikstorten, verloedering en een groeiende anonimiteit. Dat zijn de bekommernissen waar inwoners, wijken of gemeenten van de Vlaamse Rand dagelijks mee geconfronteerd worden.

En dat is dan ook Willy’s politieke uitdaging. In het Vlaams Parlement vatte hij de koe bij de horens in de commissies Inburgering, Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Vlaamse Rand en Brussel en Onderwijs.

Maatschappelijk engagement

Willy is getrouwd en vader van drie zonen (allen twintigers). Hij kent dus de hedendaagse uitdagingen voor jonge gezinnen en jongeren. Als jarenlang lid van lokale verenigingen in Dilbeek, is het belang van een goed draaiend gemeenschap- en verenigingsleven als positieve dam tegen verstedelijking en ontnederlandsing hem dan ook goed bekend.

Professioneel

Tot hij in 2009 zijn mandaat als Vlaams Parlementslid opnam, was Willy betrokken als lector en opleidingscoördinator bij het hoger onderwijs in Brussel. Van opleiding is hij Master in de Bestuurswetenschappen.