Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 maart 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu en energie, Groen & Natuur

De gemeente is bezig met een gedegen inhaalbeweging om het bosarsenaal in Dilbeek uit te breiden. Zo werden er recent twee boomplantacties uitgevoerd op gemeentelijke gronden: in de Groenstraat en Mullebos. Groenstraat In het RUP Open Ruimte werd een groot gebied tussen de E40 en de Groenstraat …

Op 7 februari 2023, over deze onderwerpen: Energie

In oktober van vorig jaar werd het Dilbeekse Winterplan aangekondigd, een plan om het gas- en elektriciteitsverbruik stevig terug te dringen binnen de gemeentelijke diensten. Algemeen genomen werd de temperatuur in de gebouwen van Groep Dilbeek teruggeschroefd naar 19 graden. Het gaat dan over de …

Op 1 februari 2023, over deze onderwerpen: Ruimtelijk beleid

Eind december 2022 werd het handhavingsplan ruimtelijke ordening goedgekeurd door de Dilbeekse gemeenteraad. Dilbeek wil een actievere handhavingsrol gaan spelen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het nieuwe plan vormt hiervoor de rode draad. Drie pijlers Naast (1) het opmaken van ruimtelijke …

Op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

In zomer 2020 werd de leeshoek van de bibliotheek gesloten omwille van de toenmalige coronamaatregelen. Tezelfdertijd werd een snelle oplossing gezocht voor nieuwe huisvesting van vzw Familiekunde, voorheen gehuisvest in het Pampoelhuis, en werd de leeshoek hun nieuwe uitvalsbasis.  Intussen liggen …

Op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Communicatie en Dienstverlening

In december keurde de gemeenteraad officieel het nieuwe model voor beleidsparticipatie goed, alsook de overgangsregeling voor huidige adviesraden. Reeds enkele weken later werd het eerste Forum ingericht. Er daagde een mooie groep van gemotiveerde burgers op in de Feestzaal van Westrand voor deze …

Op 17 januari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur

Op woensdag 11 januari mocht Harry De Win, als kersvers Schepen, de vernieuwde bib van Groot-Bijgaarden inhuldigen. Met deze vernieuwde bib hopen we één van de acties van ons meerjarenplan, mensen in verbinding brengen en aanzetten tot levenslang lezen, nog meer uit te bouwen. De boekencollectie is …