Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Jan Erkelbout

Lid Raad van Bestuur Haviland / Afgevaardigde AV Fluvius

Karine Hellinckx

Lid Raad van Bestuur EVA vzw Cultuur en Samenleven (Westrand,...) / Afgevaardigde Algemene Vergadering TMVS

Fré Vanhee

Lid Raad van Bestuur EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang

Brigitte Gins

Lid Raad van Bestuur EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang