Nieuwe erkenning- en subsidiereglementering voor Dilbeekse verenigingen

Op 28 mei 2024, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Sociaal weefsel, Sport

Dilbeek heeft een levendig en actief verenigingsleven dat door het gemeentebestuur op verschillende manieren wordt ondersteund, ook via erkenning en subsidies. En dat willen we zo houden en zelfs versterken. Maar sommige reglementen waren gedateerd of historisch vanuit verschillende sectoren opgebouwd, met zeer uiteenlopende criteria en voorwaarden als gevolg. Daarom werd bij aanvang van deze bestuursperiode geopteerd al onze verenigingen (jeugd, sport en socio-cultureel) één eenvoudig erkennings- en subsidiëringsbeleid te bieden op maat van hedendaagse noden en verwachtingen.

Tussen januari en december 2023  werden drie druk bijgewoonde werkvergaderingen met verenigingen en burgers georganiseerd. Die legden de basis voor het nieuwe kader.

Voorstelteksten werden opgemaakt en nog verder afgetoetst met verenigingen en op 16 april 2024 werd het geheel besproken op de gemeenteraadscommissie. Op basis daarvan werd alles finaal in 2 reglementen gegoten die op 28 mei door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. 

Basis- en projectsubsidie

Schepen Harry De Win, bevoegd voor Vrije Tijd en dus heel wat jeugd-, sport- en cultuurverenigingen: “Wat aangekondigd was als een moeilijke en gevoelige oefening, is positief en constructief aanvaard door de deelnemende verenigingen en burgers tijdens de werkvergaderingen. Zo is bvb het opdelen van de huidige subsidies in een basis- en een projectsubsidie (75%-25%) een idee van de verenigingen. Als bestuur hebben we dit opgepikt en gaan we dit stapsgewijze invoeren: 90%-10% in 2025, 80%-20% in 2026 en de beoogde 75%-25% in 2027. Zo kan iedereen zich aanpassen zonder voor verrassingen komen te staan.”

Klare spelregels en criteria

Schepen David De Freyne, bevoegd voor Senioren en dus ook voor een reeks sociale verenigingen: “Een aantal van deze verenigingen werd historisch vanuit het OCMW gefinancierd. Vaak met heel wat andere accenten of criteria tot gevolg. Dit is nu weggewerkt zodat elke vereniging in Dilbeek, rond welk thema ook actief, volgens klare spelregels en criteria kan werken en beoordeeld worden.”

Dilbeekse verankering

Raadslid Karine Hellinckx, die tijdens de commissievergadering de problematiek van de Dilbeekse verankering aankaartte: “Ik ben verheugd dat deze verankering is opgepikt in zowel het Erkenning- als Subsidiereglement. Een verplichte 60-40 verhouding tussen Dilbeekse versus niet-Dilbeekse leden lijkt ons een logische beleidskeuze. Hiermee blijft ons verenigingsleven wel degelijk een open karakter behouden, maar zijn er voortaan wel krijtlijnen voor het besteden van Dilbeeks belastingsgeld. Zeker als het om de hobbybeoefening van niet-Dilbekenaren gaat. Wat ons betreft een noodzaak vanuit consequent en behoorlijk bestuur!”

Gemeentelijke beleidsthema’s mee opgenomen

Willy Segers, burgemeester: Elk domein (jeugd-sport-sociocultureel) behoudt zijn eigenheid maar verenigingen worden via een puntensysteem gestimuleerd om te beantwoorden aan specifieke en uitdagende criteria. Het invoeren van projectsubsidies maakt mogelijk dat voortaan gemeentelijke beleidsthema’s mee opgenomen worden in de werking van onze Dilbeekse verenigingen.
Dat ook taalintegratie als vast criterium werd opgenomen, is belangrijk voor een gemeente als Dilbeek: verenigingen kunnen hier nu zelf ook de motor van zijn!

Eenmalige erkenning via digitaal platform

Een vaste erkenning voor de hele bestuursperiode en de verwerking van subsidiedossiers via een digitaal platform, verlaagt de planlast voor de verenigingen. Bovendien wordt met het stapsgewijs invoeren van deze vernieuwingen het vertrouwen vanwege het bestuur richting verenigingswerk bevestigd, zodat iedereen op eigen tempo deze vernieuwing kan oppikken!
Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van ons Dilbeeks gemeenschapsleven!

 

Algemeen samengevat

  • Wie concretere info wil raadplegen: zie https://doemee.dilbeek.be/reglement
  • Vanaf 1 oktober krijgen verenigingen de kans hun nieuwe Erkenning in te dienen; deze gaat dan in vanaf 1 januari 2025 en geldt voor de hele bestuursperiode 2025-2030.
  • Het nieuwe subsidiereglement gaat in vanaf 1 januari 2025.
  • Op de gemeenteraad van 28/5 werden ook een hele reeks overgangsmaatregelen goedgekeurd, zodat geen enkele vereniging nadeel ondervindt van de nieuwe aanpak.
  • De nieuwe reglementen zullen nog via Kenniscafés (juni tot september) met alle betrokkenen in detail worden doorgenomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is