Oprichting ‘Stroom Vrije Tijd’ in Dilbeek is een feit

Op 23 november 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed, Sociale zaken, Sport, Toerisme

Als afronding van het veranderingstraject, de aanpassingen om de administratie van de gemeente op een modernere en efficiëntere manier te laten werken, werden op de gemeenteraad van november belangrijke beslissingen genomen. Voortaan komen de vroegere diensten Cultuur, Jeugd, Sport en Ontwikkelingssamenwerking, alsook Bib De Wolfsput, zwembad Dilkom en Westrand in één stroom Vrije Tijd terecht.

Deze stroom zal dus geen diensten, maar teams huisvesten: 5 voor substroom cultuur&samenleving en 3 voor substroom sport&gezondheid. Deze 2 substromen zullen elk bestuurd worden binnen een vzw-structuur met in de raad van Bestuur zowel vrijwilligers en vertegenwoordigers van de adviesraden, als afgevaardigden van de politieke fracties. De gemeenteraad keurde alle overeenkomsten en oprichtingsvoorwaarden goed, zodat vanaf 1 januari 2018 dit allemaal in voege kan gaan.

Schepen Diane Van Hove (Cultuur): “Met dit sluitstuk van het veranderingstraject raken we de ziel van onze gemeente en het bruisende gemeenschapsleven. Er kwamen heel wat overlegmomenten aan te pas om politiek, diensten, adviesraden en vrijwilligers op eenzelfde lijn te krijgen. Maar het geloof in betere kwaliteit van dienstverlening en vrijetijdsbeleving heeft het gehaald!”

Schepen Anneleen Van den Houte (Sport, Toerisme en Lokale Economie): “Door alle vrijetijdsdomeinen samen te voegen, zullen vanuit de diverse teams alle doelgroepen nog beter en gerichter kunnen bediend worden. Wat uiteraard het bruisend en dynamisch gemeenschapsleven waar Dilbeek zo fier op is, nog zal versterken!”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is